ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกของนางสาว นุจรินทร์ ศรีคำมา คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา หมู่2 รหัสนักศึกษา 554188071

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

                         


ชื่อ นุจรินทร์ ศรีคำมา

ชื่อเล่น เอ๋ (AEY)

เกิด  15 เมษายน 2537

ภูมิลำเนา จ. อุบลราชธานี

กำลังศึกษา คณะครุศาสตร์

สาขา การประถมศึกษา ปีที่2  หมู่2

รหัสนักศึกษา 554188071

สีที่ชอบ แดง